Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 zł

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 lipca 2012 r.

na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych).INFORMACJE z dnia 11.07.2012 r.INFORMACJE z dnia 25.06.2012 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 5 czerwca 2012 r.

na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych).