Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo uni  logo łódzkie  logo prow

Oś 4: LEADER

Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działaniaOdnowa i rozwój wsi"

Numer umowy: 00316-6930-UM0530016/11

Data umowy: 2 czerwca 2011 r.

 

Tytuł projektu:

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz udostępnienie miejsca do organizacji zawodów sportowych. Zagospodarowanie terenu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy oraz umożliwi integrację społeczności lokalnej.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • 1.084.962,04 PLN - całkowita wartość projektu,
  • 500.000,00 PLN - kwota dofinansowania

Termin realizacji projektu:

czerwiec 2011 r. - grudzień 2011 r.