Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 lipca 2012 r.

Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie prowadzonych przez Gminę Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 5 lipca 2012 r.

Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie prowadzonych przez Gminę Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załącznik: