„Z Ekologią na Ty” - Program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Program edukacji ekologicznej „Z Ekologią na Ty” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 16 631,00

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 14 960,00

Opis zakresu projektu

Projekt edukacji ekologicznej „Z Ekologią na TY” to  działania, które mają na celu propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów szkoły i ich rodzin, a także mieszkańców Zelowa. Głównym celem projektu jest propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw szacunku dla przyrody, uświadomienie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z ochrony środowiska naturalnego dla  społeczności lokalnej. Program uwzględnia różnorodne zadnia, które będą przeprowadzane na terenie szkoły w formie zajęć praktycznych o tematyce ekologicznej oraz wycieczek i konkursów. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2016 r.

www.zainwestujwekologie.pl