„Przyroda wokół nas” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 20 033,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 17 833,00 zł

Opis zakresu projektu

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie realizuje program ekologiczny: „Przyroda wokół nas” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja programu ma na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u 124 przedszkolaków. W ramach programu odbędą się: edukacyjne zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, do których zostaną wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio-video, prezentacje przedstawień dotyczących poznanych ekosystemów przez grupy przedszkolne, zabawy obserwacyjno –badawcze na powietrzu i w kącikach przyrody oraz zajęcia plastyczno – techniczne „przyroda w oczach małego ekologa”. Zorganizowane zostaną akcje ekologiczne: wiosenne sprzątanie świata „Posprzątajmy Ziemię” oraz „Dzień Ziemi” – marsz młodych ekologów z transparentami. W przedszkolu zorganizowane zostaną również konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczno - techniczny „Kraina przyrody” i rodzinny konkurs „Zwierzątko lub roślina ze skrawka” - wykonanie stroju ekologicznego. W ramach zadania na przedszkolaków czeka jeszcze największa atrakcja, czyli wycieczki: do Szkółki Leśnej Borowiny koło Kluk i do Zoo Safari w Borysewie oraz piesze grupowe wycieczki po najbliżej okolicy pod hasłem „Poznajemy krainy przyrody”.

www.zainwestujwekologie.pl