„Przyroda dla nas - My dla przyrody” program ekologiczno–przyrodniczy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 21 250,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 18 950,00 zł

Opis zakresu projektu

W Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie realizowany jest program ekologiczno –przyrodniczy „Przyroda dla nas - My dla przyrody” - współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Założeniem programu jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania otoczenia poprzez udział w warsztatach, wycieczkach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Zdobywana wiedza będzie wykorzystywana w praktyce, np. podczas organizowania zimowej pomocy dla zwierząt, segregacji odpadów oraz udziale w konkursach wiedzowych i plastycznych. Wszelkie formy wyjazdowe staną się okazją do uwrażliwienia naszych wychowanków na piękno otoczenia.

www.zainwestujwekologie.pl