„Przyroda dla nas – my dla przyrody” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 10 749,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 9 629,00 zł

Opis zakresu projektu

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie realizuje program ,,Przyroda dla nas – my dla przyrody”, którego działania współfinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”. ”. Program skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie oraz ich rodziców. Celem głównym programu jest szerzenie wśród odbiorców wiedzy o przyrodzie, uświadamianie piękna przyrody oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. Podejmując różnorodne działania ekologiczne pokazujemy dzieciom ciekawy i różnorodny świat przyrody, uświadamiamy pozytywny i negatywny wpływ człowieka na los Ziemi. Pokazujemy dzieciom dowody niszczycielskiej działalności człowieka na naturę, proponując proste działania służące ochronie środowiska.

www.zainwestujwekologie.pl