„Las bliżej nas” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Logo WFOŚiGW w Łodzi

W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej „Las bliżej nas”. Celem jest zapoznanie dzieci z funkcją ekosystemu lasu ze zwróceniem uwagi na różnorodność gatunkową organizmów, które w nim występują oraz ich ochronę. Program tak został skonstruowany, aby przedszkolak mógł zapoznać się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Bełchatów i ochroną krajobrazu leśnego charakterystycznego dla naszego regionu.

Wdrażanie jest przewidziane w ramach zajęć przyrodniczo- ekologicznych, obserwacji, akcji związanych z ochroną środowiska, konkursów, a także podczas warsztatów i wycieczek.

W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas: zajęć przyrodniczo- ekologicznych i obserwacji na powietrzu czy w kącikach przyrody. Ponadto w ramach zadania odbędą się akcje: przemarsz ulicami miasta Zelowa z transparentami w Dniu Ziemi, który poprzedzi wystawienie przez przedszkolaków przedstawienia ekologicznego „W lesie o śmieciach”, Wiosenne Sprzątanie Świata „Posprzątajmy Ziemię”, „Ratujemy lasy - zbieramy makulaturę”. W przedszkolu zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczny „Leśne królestwo”, rodzinny konkurs fotograficzny „Las wokół nas” oraz zawody ekologiczno- sportowe „Tajemnice lasu”. W ramach zadania „Las bliżej nas” - program edukacji ekologicznej odbędą się  warsztaty: „Dlaczego warto być przyjacielem drzew?”, „Zwierzyniec” oraz „Powrót papieru czyli użyteczna makulatura”.  Największą atrakcją dla przedszkolaków będą wycieczki: do paśnika w lesie w celu pomocy leśnym zwierzętom podczas zimy, Szkółki Leśnej Borowiny koło Kluk, Uroczyska „Święte Ługi”, Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, a także do Parku Jurajsko-Botanicznego  w Kołacinku.

Program realizowany będzie okresie od lutego do 30 czerwca 2017 r. 

Wartość ogólna zadania wynosi 16 144 z czego dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 13 644 .

http://www.zainwestujwekologie.pl/