„Żyję ekologicznie i zdrowo w zgodzie z przyrodą” - Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

„Żyję ekologicznie i zdrowo w zgodzie z przyrodą” program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 17 959,00

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 15 450,00

Opis zakresu projektu

Podstawą tego projektu będzie współpraca dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi. Rodzice włączą się do udziału w konkursie „Ekologiczna torba”, będą jurorami w przedszkolnym grupowym konkursie plastyczno-technicznym „Stworek -Śmieciorek”, przygotują strój z odpadów na bal ekologiczny. Aktywnie będą uczestniczyć w Pikniku rodzinnym w ogrodzie przedszkolnym. Realizacja programu odpowiada proekologicznym działaniom prowadzonym przez Gminę Zelów, gdyż podnosi świadomość w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz ogranicza ich ilości poprzez wtórne wykorzystanie. Najważniejsze będzie aktywizowanie środowiska rodzinnego i dzieci do różnorodnych działań zmierzających do zmiany postaw gwarantujących ochronę najbliższego środowiska i nawyków żywieniowych. Uświadomienie zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i zdrowiem ludzi. Uczestnictwo w programie będzie dla dzieci okazją do bliskiego poznania środowiska w trakcie wycieczek oraz wszelkich zabaw eksperymentalno-badawczych. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2016 r.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl