„Świat wokół nas” - Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

„Świat wokół nas” program edukacji przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 26 525,00

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 23 720,00

Opis zakresu projektu

Realizacja działań w ramach projektu rozbudzi w dzieciach chęć poznania organizmu ludzkiego, świata przyrody, zjawisk przyrodniczych, warunków życia fauny i flory. Poprzez udział w wycieczkach, warsztatach, zajęciach organizowanych w szkolnym ogródku botanicznym, oglądanie prezentacji multimedialnych, filmów przyrodniczych, udział w konkursach i innych atrakcyjnych działaniach na rzecz ochrony środowiska dzieci będą mogły kształtować swój własny stosunek do otaczającej ich przyrody, poznawać życie zwierząt i uczyć się korzystać z dobrodziejstw natury. Wszyscy uczniowie zdobędą i utrwalą szeroką wiedzę na temat przyrody, ekologii i zasad ochrony środowiska. Zarówno zaangażowanie dzieci, jak i ich rodziców będzie sprzyjać wyrabianiu postaw przyjaznych środowisku. Zdobywana wiedza będzie wykorzystywana w praktyce np. pielęgnowanie roślin, właściwa opieka nad zwierzętami, troska o własne zdrowie. Wszelkie formy wyjazdowe realizacji zaplanowanych działań staną się okazją do wyczulenia i uwrażliwienia na piękno otoczenia. Poznawanie podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku wpłynie na doskonalenie spostrzegawczości, pracy w skupieniu i w ciszy – elementów niezbędnych do prowadzenia właściwych obserwacji przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości przyrodniczej i ekologicznej jego uczestników i ich rodzin oraz wyposaży nauczycieli w nowe narzędzia edukacyjne w postaci pomocy dydaktycznych. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2016 r.

 

www.zainwestujwekologie.pl