”Eko – Kociszew, moja ekopracownia”

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo WFOŚIGW w Łodzi

W ramach KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - 2015” ogłoszonego przez WFOŚiGW  w Łodzi Szkoła Podstawowa w Kociszewie otrzymała grant na realizację projektu pn.” Eko – Kociszew, moja ekopracownia” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 40 352,83

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 34 800,00

Opis zakresu projektu

Dzięki dotacji WFOŚiGW  w Łodzi szkoła będzie miała ekopracownię nowoczesną, na miarę potrzeb i aspiracji  środowiska. Zakupiono meble do nowego umeblowania, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli (stoliki uczniowskie, krzesła uczniowskie, biurko i krzesło nauczyciela, szafy, gabloty, tablica informacyjna, stojak na plansze i mapy), oraz wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt multimedialny ( tablica interaktywna, rzutnik, laptop, wizualizer czy LABDISC - bardzo nowoczesny przyrząd pomiarowy dla przeprowadzania eksperymentów w terenie). Ustawienie krzeseł i stolików będzie ułatwić stosowanie aktywnych metod pracy, a w szczególności pracy w grupach, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje, hodowle, samodzielne projekty badawcze. Zakup sprzętu multimedialnego pozwoli wzbogacić wiedzę uczniów chociażby przez korzystanie z szeregu programów przyrodniczo ekologicznych. Modernizacja pracowni przyrodniczej pozwoliła nie tylko na wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne ale również pozwoliła nam w skuteczny i interesujący sposób realizować program edukacyjny. Zaproponowane pomoce dydaktyczne pozwolą na przeprowadzenie eksperymentów, doświadczeń w małych grupach lub indywidualnie. Nauka w nowej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

www.zainwestujwekologie.pl