Zwrot podatku akcyzowego dla rolników na I półrocze 2019 roku

Wersja do wydrukuWersja PDF
Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2019 r.
Aby otrzymać zwrot podatku w I terminie należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta:
1) od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.
2) Limit ilości litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wynosi — 100 litrów.
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 r. wynosi — 1,00 zł.
W przypadku hodowców bydła stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł liczby 30 dla średniej rocznej liczby jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Hodowcy będą musieli wraz z wnioskiem dostarczyć zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 - 30 kwietnia 2019 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w kasie urzędu