Zmiana terminu opłaty za śmieci

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje mieszkańców, że od marca br. zmienia się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z Uchwały Nr XXXIII/342/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas, opłaty winny być uiszczanie do 10 dnia następnego miesiąca, a od marca opłaty należy wnosić do 15 dnia następnego miesiąca, np. za marzec 2018 należy zapłacić do 15 kwietnia 2018 r.