Zmiana inkasenta, ale opłata targowa bez zmian

Wersja do wydrukuWersja PDF

Z dniem 1 marca 2019 r. na targowicy miejskiej w Zelowie przy ul. Poznańskiej zmienił się inkasent. Obecnie opłaty pobierać będą pracownicy gminnej spółki tj. Zakładu Usług Komunalnych w wysokości dotychczas obowiązującej. Warto zaznaczyć, że stawki opłat targowej od kilkunastu lat są na niezmienionym poziomie. Pobierane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zelowie Nr XXXIX/247/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłaty targowej wynoszą:

 1. Opłata targowa przy sprzedaży koni i bydła, niezależnie od zajętego miejsca i środka transportu z którego dokonywana jest sprzedaż – 4,00 zł od każdej sztuki.

 2.  Opłata targowa przy sprzedaży innych rzeczy i zwierząt niż wymienione w pkt. 1., w następujących wysokościach:

a) przy sprzedaży z wozu konnego i przyczepy ciągnikowej jednoosiowej  - 7,00 zł;

b) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 9,00 zł;

c) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg - 16,00 zł;

d) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie  całkowitej powyżej 3,5 tony, platformy lub przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg - 32,00 zł;                      

e) przy sprzedaży z wózka ręcznego  -  5,00 zł;

f) za zajęcie placu pod stoisko za 1 mb. powierzchni niezależnie od branży  - 6,00zł.

Link do uchwały: https://bip.zelow.pl/wiadomosci/8692/wiadomosc/304678/uchwala_nr_xxxix2472005_w_sprawie_dziennych_stawek_oplaty_targow