Zgłoś szkody powstałe w wyniku suszy

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy rolników z terenu Gminy Zelów, że na terenie województwa łódzkiego stwierdzono suszę potwierdzoną wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi w ramach monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W związku z tym, w Urzędzie Miejskim w Zelowie  można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (suszy).  Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zelowie (pok. nr 23) lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (www.lodzkie.eu: Gospodarka - Rolnictwo – szkody w gospodarstwie rolnym – szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2018 r.)