Zgłaszanie zadań publicznych na 2019 rok

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zgodnie z założeniami Programu Współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w czerwcu i lipcu br. następuje zgłaszanie nowych zadań oraz form współpracy do projektu Programu na 2019 rok.

W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Zelów i na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań planowanych na rok 2019 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje zadań należy składać na stosownym formularzu w terminie do 31 lipca 2018 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (adres e-mailowy: rs@zelow.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Formularz dostępny jest także w siedzibie urzędu (pok. 108).

Załącznik: