XXIV sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXIV sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Zelowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zelów za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2017”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Zelów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków
i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie sesji.