XL sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza na XL sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 5 września 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie Gminy Zelów, szanse na stworzenie nowych miejsc pracy.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 maja do 31 lipca 2018 roku.
 6. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 maja do 31 lipca 2018 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zelów
  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zelów zasad
  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zelów.
 13. Rozpatrzenie projektu w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia
  jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.