XIV Gminny Konkurs Tańca Ludowego i Nowoczesnego już rozstrzygnięty

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ostatnia środa była niezwykle roztańczonym dniem - 15. 03. 2017 r. w Domu Kultury w Zelowie odbył się XIV Gminny Konkurs Tańca Ludowego i Nowoczesnego zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie. Taneczne występy zaszczycili swoją obecnością honorowi goście: Z-ca Burmistrza Zelowa pani Agnieszka Mysłowska, Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego pani Małgorzata Gajda, Prezes SPON w Zelowie pan Dariusz Kaczmarek, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Zelowie pan Mirosław Sumis, instruktor tańca pan Mariusz Ziębaczewski, Dyrektor Domu Kultury pani Małgorzata Dębkowska oraz dyrektorzy szkół: pan Jan Kozłowski, pani Anna Bodnar, pani Mariola Głowacka, pani Marta Golis, pani Monika Laskowska. Do konkursu przystąpiło osiem placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów. Wszystkie tańce oceniane były przez jury, które oceniało m. in. choreografię wyczucie rytmu, dobór tańca oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia – poziom tancerzy i ich urok osobisty sprawiły, że wyłonienie zwycięzców było naprawdę trudne.

Gminny Konkurs Tańca
I tak w kategorii tańca ludowego zespoły taneczne zdobyły następujące miejsca:
Zespół ,,Iskierki” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie - miejsce I
Zespół ,,Lutnia” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie - miejsce II
Zespół „Stokrotki” ze SP w Kociszewie - miejsce III
Zespół „Wirujące gwiazdeczki” ze SP nr 2 w Zelowie - miejsce III
Zespół „Śnieżynki” ze SP nr 4 w Zelowie - miejsce IV
Zespół „Promyczki” z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie - miejsce IV
Zespół „Roztańczone nutki” ze SP w Bujnach Szlacheckich - miejsce IV

Gminny Konkurs Tańca
W kategorii taniec nowoczesny miejsca zdobyte przez poszczególne zespoły przedstawiają się następująco:
Zespół ,,Tańczące urwisy” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie - miejsce I
Zespół ,,Stokrotki” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie - miejsce I
Zespół „Kociszaki” ze SP w Kociszewie - miejsce II
Zespół „Słoneczka” ze SP w Wygiełzowie - miejsce II
Zespół „Kolorowe ludki” ze SP w Bujnach Szlacheckich - miejsce III
Zespół „Promyczki” z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie - miejsce III

Gminny Konkurs Tańca
Należy również wspomnieć, iż komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną za wyjątkowe zaangażowanie w tanecznych zmaganiach w kategorii taniec ludowy dla Zuzanny Kopala i Oskara Wańdocha z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie oraz w kategorii taniec nowoczesny dla Mai Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie.

Gminny Konkurs Tańca
W/w konkurs mógł odbyć się przy wsparciu sponsorów z terenu Miasta i Gminy Zelów.

Gminny Konkurs Tańca