Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 28 września 2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr XXXVI/376/2018 z dnia 18 maja 2018 roku, Nr XXXIV/353/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Nr XL/405/2018, Nr XL/406/2018, Nr XL/412/2018, Nr XL/413/2018 z dnia 5 września 2018 roku.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22, 23 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. 37, 38 i 40.