Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od 20 lipca 2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie uchwałą Nr XXXVII/390/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22, 23 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. 37, 38 i 40.