Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do zamiany nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 23 marca 2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie uchwałami Nr XXXIV/353/2018 i Nr XXXIV/354/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 12, 22 i 23, tel. (044) 634-10-00 wew. 37, 38 i 40.