Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 7 lutego 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr X/107/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr XI/122/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22, 23 i 12, tel. 44 634 10 00 wew. 37, 38 i 40.