Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 06 października 2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie uchwałami Nr IV/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr IX/69/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku, Nr XXVIII/276/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr XXIX/288/2017 z dnia 26 września 2017 roku.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 12, 22 i 23, tel. (044) 634-10-00 wew. 37, 38 i 40.