Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 7 września 2012 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie uchwałami Nr XXX/224/2012 i Nr XXX/225/2012 z dnia 31.08.2012r., stanowiących własność Gminy Zelów . Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel. (044) 634-10-00 wew. 37 i 38.