Wspaniały jubileusz zelowskiego klubu Honorowych Dawców Krwi

Wersja do wydrukuWersja PDF

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to najcenniejszy dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Taką szlachetną misję ma Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zelowie, który obchodzi w tym roku 55-lecie istnienia. Na przestrzeni minionych lat oddał na rzecz służby zdrowia 11 tysięcy litrów krwi. Jest jednym z najstarszych klubów na ziemi łódzkiej, bowiem w tym roku Ruch Honorowego Krwiodawstwa obchodzi swój jubileusz 60-lecia powstania.

W podniosłej i uroczystej atmosferze Honorowi Dawcy Krwi z Zelowa świętowali 9 czerwca swój zacny jubileusz. W obecności zaproszonych gości, m.in. władz samorządowych Gminy Zelów, władz krajowych i wojewódzkich Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, zaprzyjaźnionych klubów Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu bełchatowskiego, na ręce Prezesa Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zelowie Andrzeja Pawlaka złożono wiele życzeń, gratulacji i słów uznania za wieloletnią działalność zelowskich krwiodawców.

jubileusz krwiodawców

jubileusz krwiodawców2

jubileusz krwiodawców3

jubileusz krwiodawców4

jubileusz krwiodawców5

jubileusz krwiodawców6

Działalność klubu to nie tylko organizowane kilka razy w roku akcje oddawania krwi, to także szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz włączenie się wraz z wolontariuszami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Zelowie w akcję pt. „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, dzięki której wiele rodzin potrzebujących z terenu naszej gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia otrzymuje paczki świąteczne. Od 2016 roku klub ma swój sztandar i dumnie go prezentuje podczas uroczystości patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Gminy Zelów. Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka First w swoim przemówieniu podczas uroczystości podkreśliła istotny fakt, że do akcji oddawania krwi, organizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zelowie, aktywnie włącza się coraz więcej młodych osób, m.in. są to uczniowie zelowskich szkół – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. To dobrze rokuje na przyszłość i buduje w młodych osobach poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie.

jubileusz krwiodawców1

Jubileusz był okazją zarówno do przypomnienia wieloletniej historii klubu, jak i do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym krwiodawcom.

jubileusz krwiodawców7

jubileusz krwiodawców8

jubileusz krwiodawców10

jubileusz krwiodawców9

jubileusz krwiodawców11

Warto zaznaczyć, że w marcu br. podczas wojewódzkiego spotkania z okazji 60-lecia powstania Ruchu HDK 3 osoby z zelowskiego klubu zostały także odznaczone Brązowymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu życzymy zelowskim krwiodawcom dużo zdrowia, satysfakcji i pogody ducha. Aby następne lata działalności były źródłem radości zarówno dla tych niosących pomoc, jak i tych, którzy z niej korzystają. Pamiętajcie Państwo, że największą nagrodą za Waszą szlachetną działalność jest wdzięczność ludzkich serc.

jubileusz krwiodawców13

Więcej o historii Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zelowie i osobach odznaczonych na łamach najbliższego wydania Informatora Zelowskiego.