Wojewoda zmienił nazwę ulicy

Wersja do wydrukuWersja PDF

W dniu 12 czerwca 2018 r. Wojewoda Łódzki Zarządzeniem Zastępczym zmienił w Zelowie nazwę ulicy Tadeusza Kunickiego na Pułkownika Witolda Pileckiego. Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018, r., pozy. 1103) Rada Miejska  w Zelowie miała czas na zmianę takich nazw na terenie Gminy Zelów do 2 września 2017r. Po przeanalizowaniu funkcjonujących na naszym terenie nazw uznano, że żadna z nich nie propaguje ani komunizmu ani innego ustroju totalitarnego i wobec tego nie ma potrzeby podejmować uchwały w tym zakresie. Z uzasadnienia uchwały nadającej nazwę ulicy Tadeusza Kunickiego wynika, że Tadeusz Kunicki został obrany na patrona ulicy w związku z tym, ze przyczynił się do dużego rozwoju miasta Zelowa, w tym Zelowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, szczególnie przy budowie nowej tkalni automatycznej. Dodać należy, że w zakładzie tym pracowało wielu miejscowych i okolicznych mieszkańców. Takie też wyjaśnienie przedstawiono w ubiegłym roku Wojewodzie Łódzkiemu, który nie uznając tych argumentów zmienił jednak nazwę ulicy. Zarządzenie Zastępcze Wojewody Łódzkiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i weszło w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.