Wizyta ukraińskich partnerów i wspólne kolędowanie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów BARWY z miasta partnerskiego Krasyliw (Ukraina) i LAUDATE DOMINUM (Gmina Zelów) wybrzmiał w zelowskim kościele w dniu 28 stycznia br. i był kulminacyjnym punktem wizyty ukraińskich partnerów samorządowych. Miasto Krasyliw na Ukrainie jest nowym partnerem Gminy Zelów. Umowa o współpracy została podpisana 17 stycznia 2017 roku, a jednym z jej celów jest współpraca w zakresie kultury. Koncert kolęd był potwierdzeniem realizacji zawartych w umowie celów oraz doskonałą promocją twórczości artystycznej i talentów wokalnych z partnerskich miast. Zarówno zespół BARWY jak i Laudate Dominum mają swoją 15-letnią historię, a dla licznie zgromadzonej publiczności tego wieczoru wykonały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Na zakończenie wspólnie została wyśpiewana kolęda "Cicha noc".

Zespół wokalny Barwy powstał w 2003 roku, a jego pierwotny skład tworzyli uczniowie muzycznej szkoły miasta Krasyliw. Na przestrzeni lat skład zespołu nieznacznie zmieniał się, obecne wokalistki są wychowankami Polskiego Towarzystwa Kulturalno –Oświatowego, które aktywnie działa w naszym partnerskim mieście Krasyliw. Podstawową misją towarzystwa jest nauczanie języka polskiego i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów. Zespół Barwy to doskonały przykład „polskiego akcentu” na kresach wschodnich. W swoim repertuarze ma różnego rodzaju utwory, zarówno pieśni patriotyczne, utwory liryczne, kolędy (wykonywane w języku ukraińskim i polskim) jak i repertuar muzyki współczesnej różnych kompozytorów w trzech wersjach językowych: ukraińskiej, polskiej i angielskiej.

W ciągu swojej 15-letniej działalności zespół aktywnie uczestniczy w organizowanych przez miasto uroczystościach, a także bierze udział w wydarzeniach patriotyczno-religijnych o zasięgu rejonowym i wojewódzkim. Jest laureatem wielu przeglądów, konkursów wokalnych o zasięgu regionalnym i krajowym oraz laureatem międzynarodowych festiwali piosenki polskiej, które odbywały się w Chmielnickim, Łucku, Winnicy i Lwowie. Hasłem przewodnim zespołu jest: „Poprzez swój śpiew pragniemy nieść ludziom radość, pokój, dobry nastrój i pozytywne nastawienie”. 

Oprócz zespołu BARWY wraz z kierownikiem muzycznym Taisiją Danyliuk gościliśmy także 7-osobową oficjalną delegację z miasta Krasyliw na czele z merem Nilą Ostrowską. W ramach trzydniowej wizyty nasi partnerzy mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, gospodarstwa agroturystycznego "Stajnia STOKROTKA" w Buczku, Urząd Miejski. Zwiedzili także Łódź (m.in. ul. Piotrkowską i centrum miasta, w tym nowo wybudowany Dworzec Fabryczny) oraz Uniejów. Wartością dodaną tych spotkań i wizyt była wymiana doświadczeń w zakresie kultury, pozyskiwania środków unijnych, realizowanych projektów i inwestycji.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi parafii M.B. Częstochowskiej Ks. Jackowi Ambroszczykowi za pomoc w organizacji wizyty, przekazanie darów dla młodzieży i całej delegacji z partnerskiego miasta Krasyliw na Ukrainie.