W podziękowaniu za plony

Wersja do wydrukuWersja PDF
dożynki

W niedzielę  8 września w parafii pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygiełzowie odbyły się Dożynki Parafialne. Podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowano za zebrane plony. Następnie mieszkańcy i goście spotkali się na Biesiadzie dożynkowej w Kurowie – wydarzeniu, które zostało zorganizowane w ramach realizacji przyznanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego grantu sołeckiego. Podczas spotkania wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Kurów i Zespół Ludowy „Za Miedzą”. Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, który uczestniczył w uroczystościach pogratulował mieszkańcom wspaniałej organizacji tego wydarzenia.

Realizacja projektu Biesiada dożynkowa w Kurowie rozpoczęła się kilka tygodni przed Dożynkami Parafialnym. To wówczas w strażnicy OSP Kurów rozpoczęły się warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych, będące szansą do wspólnych spotkań zbliżających mieszkańców. Była to okazja do kultywowania tradycji ludowych i przekazywania ich kolejnemu pokoleniu. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono elementy strojów ludowych oraz doposażono strażnicę OSP w Kurowie w krzesła, które zostaną wykorzystane przy organizacji spotkań mieszkańców.

Na realizację projektu udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 5 000 zł, zaś Gmina Zelów dołożyła ze środków własnych 1 300 zł.

dożynki

dożynki

 dożynki

dożynki

dożynki

dożynki

dożynki

dożynki

W podziękowaniu za plony