Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Proponowane wyjazdy na turnusy trwające 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Jedlcu – terminie od  31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2002–2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:

  •  jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  •  jadące po raz pierwszy,
  •  które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek (dostępny poniżej), wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.
WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA NA TURNUS REHABILITACYJNY
Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (42) 665 07 29.