Susza - złóż wniosek o oszacowanie szkód

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Zelów, że w nieprzekraczalnym terminie - do 16 lipca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Zelowie można składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych tegoroczną suszą. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przez Komisje ds. szacowania szkód. Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Zelów zagrożone suszą rolniczą są takie uprawy jak: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe na glebach bardzo lekkich (kategorii I według podatności na suszę).  

Gatunek roślin uprawnych zagrożonych suszą oraz kategorie gleb wskazane są na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1001083/

Mapę ze wskazaniem działek według przypisanej kategorii podatność na susze można znaleźć na stronie:  http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Oznacza to, ze szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znajdują się jeszcze na polu i tylko na glebach w/w kategorii, co odpowiada głównie VI i V klasie bonitacyjnej gleb.