Stypendium szkolne 2017/2018

Wersja do wydrukuWersja PDF

Od 1 do 15 września br. są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zelów, których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek można złożyć w terminie od 1 do 15 października danego roku szkolnego. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (bip.zelow.pl) lub bezpośrednio w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie, pok. 106.