Stypendia szkolne w Gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22.03.2017 r. Gmina Zelów otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 189 066,00 zł. Z pomocy materialnej skorzysta ok. 350 uczniów.

Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego będą wydawane po okazaniu się dowodem osobistym w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie (pokój 106, I piętro). Stypendium szkolne będzie realizowane za pomocą formularzy zamówień (bezgotówkowo) lub na podstawie faktur i rachunków imiennych     w formie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Stypendium szkolne będzie można rozliczyć w terminie od 11 do 24 maja 2017 r. Wypłata stypendium nastąpi w dniach 13-14 czerwca 2017 r.