Skierowania na bezpłatną żywność

Wersja do wydrukuWersja PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że od września 2017 r. rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy proszone są o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych ośrodka w Zelowie (ul. Piotrkowska 12) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:30 – 15:30, we wtorki w godz. 7:30 – 17:00 w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie skierowania nie będą wydawane.

Kryterium dochodowe osoby zgłaszającej się o pomoc wynosi:

- 1268,00 zł netto dla osoby samotnej,

- 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie na miejscu lub pod nr tel. 44 634 10 28, 44 634 15 72.