Ruszył II etap rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruszyły już pierwsze prace w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie- II etap”. Jest to duży projekt infrastrukturalny o wartości 9 364 205,25 zł. Jego realizację rozpoczęto od ulicy Leśnej na odcinku od ul. Kilińskiego do działki 125/4 obręb 3 tj. okolice posesji nr 57.

rozbudowa systemów wod-kan

rozbudowa systemów wod-kan1

Zakres całego zadania jest bardzo obszerny i polega na budowie:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1177,15 mb oraz 374 mb przyłączy w obrębie pasa drogowego;

- kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2004,80 mb;

- sieci wodociągowej o łącznej długości 959,80 mb oraz 333,40 mb przyłączy w granicach pasa drogowego.

Prace wykonane będą także w ulicach Podleśnej i Przejazd  tj. wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z przykanalikami, sieć wodociągowa z przyłączeniami wodociągowymi w granicach pasa drogowego, kanalizacja deszczowa z przykanalikami deszczowymi, a drogi te odtworzone zostaną w kruszywie. Po realizacji całości zadania, sukcesywnie będą budowane nawierzchnie bitumiczne wraz z chodnikami (zgodnie z dokumentacją). W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną dwie pompownie wraz z zasilaniem i zjazdami oraz kanał deszczowy wzdłuż ul. Jana Pawła II z włączeniem w ul. Dzielną/ul. Wschodnią.

Ze względu na zakres oraz wartość zadania, jego realizacja zaplanowana jest w latach 2018-2020. W dniu 27.09.2018 r. Gmina Zelów otrzymała informację, iż Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowa i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zelów, wstępnie przyznała pożyczkę na ten cel w wys. 1 233 120,00 zł. Po jego ukończeniu, w Zelowie zostanie uregulowany stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej.