Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie- II etap

Wersja do wydrukuWersja PDF

Jeszcze w tym roku ruszą pierwsze prace związane z realizacją długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zelowa inwestycji pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie- II etap”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa, a wartość zadania wynikająca z umowy wynosi  9 364 205,25 zł.

 Zakres prac obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1177,15 mb oraz 374 mb przyłączy w obrębie pasa drogowego;

- kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2004,80 mb;

- sieci wodociągowej o łącznej długości 959,80 mb oraz 333,40 mb przyłączy w granicach pasa drogowego.

Prace realizowane będą w ul. Podleśnej, w ul. Leśnej i Przejazd  tj. wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z przykanalikami, sieć wodociągowa z przyłączeniami wodociągowymi w granicach pasa drogowego, kanalizacja deszczowa z przykanalikami deszczowymi, a drogi te odtworzone zostaną w kruszywie. Zakres ul. Leśnej obejmuje prace na odcinku od ul. Kilińskiego do działki 125/4 obręb 3 tj. okolice posesji nr 57. W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną dwie pompownie wraz z zasilaniem i zjazdami oraz kanał deszczowy wzdłuż ul. Jana Pawła II z włączeniem w ul. Dzielną/ul. Wschodnią.

Ze względu na bardzo duży zakres oraz wartość, realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2020. Prace zostaną rozpoczęte od ul. Leśnej.