Realizacja rządowego programu „Dobry start” w Gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na podstawie ustanowionego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej programu „Dobry start” rodziny, bez względu na osiągane dochody, otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na każde dziecko lub osobę uczącą się. W Gminie Zelów program ten będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 12 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych. Świadczenie przysługuje raz w roku - na rozpoczynające rok szkolny dzieci i osoby uczące się - do ukończenia 20 roku życia oraz do 24 roku życia (w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek przez rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego.

Od 1 lipca 2018 roku wnioski będzie można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, pokój nr 5.

UWAGA! Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września 2018 roku, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski w ramach programu „Dobry start” będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.

Bliższych informacji na temat programu „Dobry start” udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, pokój nr 5, tel. 44 634 10 28 wew. 20.