Prawie 100 tysięcy złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

7 czerwca br. Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska podpisała w Łodzi umowę w ramach której Gmina Zelów otrzyma z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w wysokości 92 565 zł przy wkładzie własnym 1% - 935 zł. Środki finansowe w ramach przyznanego dofinansowania będą przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach programu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.