Prace na gminnych inwestycjach

Wersja do wydrukuWersja PDF

W ostatnim czasie zakończył się remont gminnej drogi na odcinku Kolonia Kociszew – Zagłówki. Na długości ok. 418 mb. wykonano nawierzchnię  w technologii potrójnej polegającą na powierzchniowej stabilizacji istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową.

Zagłówki

remont drogi w Zagłówkach

Trwa także budowa drogi w ul. Królewskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Władysława Łokietka). Obecnie wykonywane są roboty przygotowawcze i ziemne polegające na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, układane są krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Całość nawierzchni na tym odcinku będzie wykonana z asfaltobetonu.

Remont ul. Królewskiej w Zelowie

Remont ul. Królewskiej w Zelowie1

ul. Królewska

Kontynuowane są także prace wynikające z harmonogramu przy budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie. Po pracach instalacji wewnętrznych, przyszedł czas na prace wykończeniowe na niższej części budynku. Wkrótce rozpocznie się montaż pokrycia dachowego na wyższej części budowli.

budowa sali gimmnastycznej

budowa sali gimmnastycznej1

budowa sali gimmnastycznej2

Zadanie w wysokości 3 385 999,97 zł jest realizowane przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (883 500 zł) i z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 331 227,60 zł. Całość inwestycji  planuje się zakończyć pod koniec 2017 roku.

Pierwsze prace polegające na korytowaniu drogi rozpoczęły się także przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Łobudzice. Ponadto, zakres zadania na odcinku o długości 691,96 mb obejmuje: wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy tłuczniowej, warstwy wiążącej z asfaltobetonu, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wraz z krawężnikiem najazdowym, zabezpieczenie skarp i dna rowu płytami ażurowymi. W ramach realizowanego zadania Wykonawca dokona regulacji studni i skrzynek zaworów wodociągowych. 

Łobudzice droga

Łobudzice droga1

Łobudzice droga2

Łobudzice droga4