Powiatowe konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Starosta Bełchatowski zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zarejestrowane i działające na terenie Powiatu Bełchatowskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego na rok 2018. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w załączniku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka konsultacje społeczne), na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego (zakładka organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Rozpoczęcie konsultacji przewidziano na dzień 11 października 2017 roku, natomiast zakończenie na 25 października 2017 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zelów do wzięcia udziału w konsultacjach.