Pomoc dla uczniów w formie stypendiów szkolnych

Wersja do wydrukuWersja PDF

187 513,00 zł - to kwota, która zostanie rozdysponowana przez Gminę Zelów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzysta ok. 327 uczniów z terenu naszej gminy. Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego są wydawane w dniach 15 maja (od godz. 12.00) - 17 maja 2018 r. w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie (pokój 106, I piętro) po okazaniu się dowodem osobistym. Stypendium szkolne będzie realizowane za pomocą formularzy zamówień (bezgotówkowo) lub na podstawie faktur i rachunków imiennych w formie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Stypendium szkolne będzie można rozliczyć w terminie 1 - 14 czerwca 2018 r. Wypłata stypendium nastąpi w dniach 26 - 27 czerwca 2018 r.

stpendia szkolne