Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Wersja do wydrukuWersja PDF

Podczas II  sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 3 grudnia 2018 r. radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości i w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok. Bez zmian pozostał podatek od budowli lub ich części, podatek od środków transportowych, podatek rolny i opłata targowa.  

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązuje Ministra Finansów do corocznego określenia górnych granic stawek podatkowych z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z okresu pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z przepisami w/w ustawy Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Nie mogą one jednak przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów. W bieżącym roku górne stawki kwotowe w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2018 roku wzrosły o 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

W związku z tym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaproponował radnym w projekcie uchwały wzrost stawek podatku od nieruchomości o taki sam wskaźnik. Jednakże mając na względzie zarówno budżety domowe naszych mieszkańców jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą w naszej gminie, zaproponował aby część stawek podatkowych została podniesiona tylko o połowę tego wskaźnika, czyli o 0,8%.

nowa tabela