Pieniądze na mikrogranty

Wersja do wydrukuWersja PDF
mikrogranty

Od 23 września do 14 października 2019 r. można składać wnioski na Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019. Celem głównym programu jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego (jako 3 osobowe grupy nieformalne przy wsparciu lokalnych organizacji) oraz lokalne organizacje pozarządowe, w formie projektów mikrograntowych.

Typy projektów powinny obejmować działania realizowane na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności: 

a) mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności za zgodą właściciela terenu ogólnodostępne dla mieszkańców województwa,

b) projekty kulturalne (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa,

c) projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne)

d) projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Kwota mikrograntu wynosi od 2 000 zł do 5 000 zł.

Wnioskodawcy składają wniosek za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone inną drogą niż za pośrednictwem generatora na stronie opus.org.pl nie będą rozpatrywane. 

 Termin składania wniosków23 września - 14 października 2019 roku.

Okres realizacji projektów1 listopada - 8 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie:

https://opus.org.pl/mikrogranty-lodzkie-na-plus-2019/do-pobrania