Odwołanie ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.) informuję, że odwołuję ogłoszone na dzień 14 kwietnia 2017 r. rokowania na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w obrębie 7 Zelowa przy ulicy Kościuszki 74A (poz. nr 4 w załączniku do ogłoszenia o rokowaniach z dnia 03 marca 2017 r.).

Przyczyną odwołania rokowań jest niezgodność pomiędzy powierzchnią w/w lokalu wynikającą z operatu szacunkowego a powierzchnią przedstawioną w uchwale Rady Miejskiej w Zelowie i ogłoszeniu o rokowaniach. Powierzchnia wynikająca z operatu szacunkowego to 28,80 m2, a powierzchnia przedstawiona w uchwale i na ogłoszeniu o rokowaniach to 28,28 m2.