Nowe terminy zmiany deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przypominamy Mieszkańcom Gminy Zelów, że od 6 września 2019 r. obowiązują nowe terminy składania deklaracji o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Szczególnie winni pamiętać o tym terminie osoby zmniejszające wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za śmieci.

Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie można zmniejszyć zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy:

1) do 10 dnia miesiąca zostanie w urzędzie złożona deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty za poprzedni miesiąc,

2) deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty w związku ze śmiercią mieszkańca zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zelowie, pokój nr 1, wdrukować i wypełnić druki dostępne na stronie gminy: www.zelow.pl/aktualności/gospodarkaodpadami lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji za każdym razem, kiedy zmienia się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.