Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+

Wersja do wydrukuWersja PDF

Współpraca partnerska miast ma wiele pozytywnych aspektów, zarówno w zakresie wymiany doświadczeń w wielu obszarach działalności samorządów, ale też integracji mieszkańców poprzez spotkania, wymiany i realizację wspólnych projektów. Jednym z takich przykładów jest projekt ERASMUS+, w którym od września ubiegłego roku uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.

W listopadzie ubiegłego roku, zelowska młodzież była z wizytą w Niemczech, obecnie gościmy młode osoby z Niemiec, Republiki Czeskiej i Holandii w Zelowie. Rewizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miejskim, gdzie grupa miała okazję w wielkim skrócie poznać zarówno Gminę Zelów (podczas prezentacji multimedialnej), jak i porozmawiać z Burmistrzem Zelowa Urszulą Świerczyńską i Sekretarzem Miasta Agnieszką Mysłowską.

W ramach realizowanego projektu pn. Elastic-Innovation through the textile industry in the past, present and future  uczniowie z wymienionych krajów przeprowadzają badania związane z historią, teraźniejszością i przyszłością przemysłu tekstylnego. Wartością dodaną jest poznanie przez uczestników projektu kultury i historii partnerskich krajów, a dzięki wspólnym spotkaniom, wyjazdom z pewnością poszerzenie swoich umiejętności posługiwania się językami obcymi. Takie spotkania sprzyjają także nawiązywaniu nowych kontaktów pomiędzy rówieśnikami. Jest to dwuletni projekt, którego realizacja potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Na to zadanie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 17 tysięcy euro. Możliwość uczestniczenia zelowskiej młodzieży w międzynarodowym projekcie jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Zelów a Związkiem Gmin Neuenhaus w Niemczech.

 Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+2

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+12

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+3

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+3

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+4

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+5

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+6

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+7

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+11

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+7

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+8

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+9