Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości

Wersja do wydrukuWersja PDF

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zelów z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można usunąć w okresie od 10.01.2013 r. do 17.01.2013 r. i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Lista braków formalnych i nieprawidłowości