Konkurs na Prezesa FRGZ

Wersja do wydrukuWersja PDF
Rada Fundacji Rozwoju Gminy Zelów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.
Wymagania dla kandydatów:
  • preferowane wykształcenie wyższe,
  • potwierdzone umiejętności i doświadczenie (minimum 3 letnie) w opracowaniu i zarządzaniu projektami, zespołami ludzkimi oraz finansami.
Konkurs przeprowadzony zostanie jednoetapowo.
Oferty pisemne powinny zawierać:
  • list motywacyjny,
  • życiorys zawodowy,
  • świadectwa i dyplomy,
  • koncepcję zarządzania Fundacją,
  • informację nt. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Fundacji w Zelowie, ul. Mickiewicza 4 (sekretariat).
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat Fundacji, tel. 44 634 10 06, 44 634 10 14.
Regulamin konkursu znajduje się w sekretariacie Fundacji.