Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Celem projektów realizowanych w ramach programu „Równać szanse 2012” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. Wnioski, regulamin oraz szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać pod adresem: http://www.rownacszanse.pl