Kolejny projekt unijny w MGOPS w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Projekt Logo

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od maja 2018 roku będzie realizował kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tym razem w partnerstwie.

 Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:

-        Gmina Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie,
-        Powiat Bełchatów/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
-        Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
-        Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,
-        Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

 Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 3 lat.

 Zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach projektu będzie świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Wsparciem w tej formie objętych zostanie 10 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, którzy wymagają takiej pomocy. W ramach projektu Ośrodek zatrudni 2 opiekunki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami zależnymi oraz zakupi 2 rowery elektryczne, na których opiekunki będą przemieszczać się do swoich klientów. Ponadto 2 pracowników socjalnych będzie prowadzić z tymi osobami pracę socjalną.

 Realizacja tego zadania przez MGOPS w Zelowie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w Gminie Zelów.

 Całkowita wartość zadania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie wynosi 297.121,14 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych to 265.600,00 zł.


Przystań LogoRealizator projektu:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ

ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,

e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl